Cennik

 • Roczna obsługa obwodu łowieckiego/obszaru administracyjnego (dowolna liczba użytkowników/obserwatorów/naganiaczy) w ramach usługi e-Obserwacje:
  • jeden obwód 1200 PLN
  • dwa obwody 2200 PLN
  • trzy obwody 3000 PLN
  • każdy kolejny obwód 800 PLN
 • Uruchomienie usługi e-Obserwacje i wsparcie w okresie wdrożenia klienta – 600 PLN
 • Roczna obsługa dla nadleśnictwa (dowolna liczba obwodów / użytkowników / obserwatorów / naganiaczy) wraz z uruchomieniem i wsparciem w okresie wdrożenia – 4900 PLN
 • Cennik dla klientów e-Polowanie.pl:
  -
  za każdy obwód 800 PLN
  -
  brak opłaty za uruchomienie usługi

  ---  Niestandardowe usługi ---
 • Podpisanie niestandardowego dokumentu współpracy:
  a. niestandardowa umowa RODO 1200 PLN  lub wycena indywidualna
  b. umowa o świadczenie usług z niestandardowym regulaminem usług 1200 PLN lub wycena indywidualna
  c. inne umowy – wycena indywidualna
 • Przekazanie danych związanych z Usługobiorcą organom państwowym na żądanie organów państwowych (np. przez policję) 1200 PLN
 • Dodanie do usługi nowej funkcjonalności wymaganej przez Usługobiorcę – wycena indywidualna
 • Dodanie niestandardowego słownika (formularza do wypełnienia w przez obserwatorów) 800 PLN

© Copyright 2023 e-obserwacje